Watch “Nashiidaa Afaan Oromoo: Aliyyii Saabit (New 2016 afaan Oromo Nashiida By Aliyyi Saabit)” on YouTube

Advertisements

About Saphaloo Kadiir

Barreessaa walaloofi asoosamaa afaan oromooti. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Hanga ammaa kitaaboota kuusa walaloo lamaa fi asoosama sadi kan barreessee yoon tahuu garuu hanga ammaa maxxansee mil'uu ummata kootiitin dhaqqabuu hin dandeenye. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u.
This entry was posted in Walaloo adda addaa. Bookmark the permalink.

2 Responses to Watch “Nashiidaa Afaan Oromoo: Aliyyii Saabit (New 2016 afaan Oromo Nashiida By Aliyyi Saabit)” on YouTube

  1. Abdusamed Mohammed says:

    “SHUKKUUMMAA AMBAATIRRA CINIINNAA ABBAA NAAF WAYYAA”.

    Like

  2. Reblogged this on mamenasir and commented:
    Nashiidaa Aliyyii Saabit You tube irraa daawwadha

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s