“LAMEEN WALIRRAN JIRRE..!”

Gowwaa sammuutu keessa hin jirre,
Itti himtuus kanaaf aaqilummaan barre,
Luuyna ammoo, onneetu keessan jirre,
Kanaaf onnachiisuun onnee ittin horre,
Jara kana hangam tilmaamtuufiis xurree,
Nama dhageyanii isaantu irran gorree,
Jala deeman ammoo nama naqan qarree,
Amna eegaluu malee, warra hin xumurre,
Jara lameen kana malee an waan agarree,
Wiirtuu barnootaa akka mataarrattin jaarre,
Bu’uran qabanii, sammuun isaanii darree,
Nu guban yaa dhiiroo lameen walirran jirre.

Itti himtu namarraan fudhatanii,
Yookaa ammoo ifiif hin beekanii,
Beekaa jalaas sirnaan hin ya’anii,
Yaada gaarii tokko’illeen akeekaanii,
Kanaaf waliin deemuu hin dandeenyee,
Dhaloota qabnaa, akka callifneen teenye,
Isaanii nu taasise akka galman geenye,
Waraabo akka ja’e ja’an hin dhageenyee??
……………………
“Dhalootaaf addaan hafuu dadhabnee,
Afaan ajaa waliin deemuu dadhabne….
Ja’e” ja’an bar, firootumasaa baanee,
Kunoo nutiis arra sanuma mudannee,
Isaan kana waliin deemuu ni dadhabnee,
Akka addaan hafne, waliini dhalannee,
Dhugumatti akka firraa goonu dhabnee,
Achi buutee goona silaa irratti duullee,
Hidda dhalootaa saniituu nu sakaalee,
Waliin deemuuf garuu nuuni waliin gallee,
Afaan, funyaan saanii bakkasaa wallaallee.

Sodaataan dheefa deemee tulluu qaaree,
Akka waan goblaa qabuu samiirra bararee,
Achittin dhaabbannee, bahar qaxxaamure,
Dayyuusichi ammoo callisee akka harree,
Fe’amaa jira kan, haxuphiin … hafuurre,
Kanaaf wanni beekuu qabnu jala murree,
Jaarraa diidamaaffaa bar gaa bira tarree,
Sammuu malee amma dabre gadaan irree.

Kanaaf toofta dulloomte san firraa jijjiirre,
Yaadaafi akeeka, ammayyaawaa jaarree,
Bu’aa dhablee mara if keessaa xaharree,
Gulaallee, miisnee, qilleensatti azoorree,
Buraanaa gabrummaa sirritti gad dirree,
Gingilchuu dandeenya hidda isii cirree,
Hunda dura garuu amma osoon turre,
Angoolallee baasuu qabna jara burree,
Nu bottolleeysan lameen waliirran jirre.

#‎Saphaloo_Kadiir‬,
Mudde 16, 2014

Advertisements

About Saphaloo Kadiir

Barreessaa walaloofi asoosamaa afaan oromooti. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Hanga ammaa kitaaboota kuusa walaloo lamaa fi asoosama sadi kan barreessee yoon tahuu garuu hanga ammaa maxxansee mil'uu ummata kootiitin dhaqqabuu hin dandeenye. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u.
This entry was posted in Aadaa Oromoo, Afaan oromoo, Asoosama, Gootaa goototaa, Seenaa, Walaloo adda addaa. Bookmark the permalink.

3 Responses to “LAMEEN WALIRRAN JIRRE..!”

 1. Gammadii says:

  ” Dhagaan of hin, darbu abbaan of hin argu,”
  Jedhuumii Oromoonni isaan waa beekanii,
  Akka isin jettanii jarreen lamaan sun nus cinqutti jiranii,
  Wal hin irraanfannu garuu maal goonaamii,
  Gaaffiin irraa hin haftu barri dabaraanii,
  Obsaan haa eegganuu ammaaf maal goonaamii,
  Moo bara kanaa!! maal barri akkasii,
  Hayyuun biyyaa bahee, dawween nu booji’ee,
  Waan nu gorsu dhabnee doofnee makkaraarree,
  Kan yaadamu irraanfannee gara hin taane yaannee,
  Hayyuun nu baqatee, biyya dhiisee bade,
  Isaas tolteef miti kan orma filate,
  Jireenyatu ganee diinatu itti boone,
  Garatu gubate bilisa filatee gaaffiisaa gaaffate,
  Inuujedhi jennaan deebiin kan biraa taatee,
  Kanaaf dheessee deemee kan lubbuu jirullee,
  Garaan nu gubatee bobeenneerra nullee,
  yaadaan makkaraarree asiif achi guullee,
  wama fuunu dhabnee lafti nu golgolee,
  Ilaa Rabbi yoo jedhee barri nuu darbite,
  kan golgole ifee biiftuun yoo bariite,
  kan baqate galee hayuun yoo dachaate,
  Deebii yoo argatte gaaffiin ha’a kaate,
  Guyyaasan walgarraa hawwii guddaa qabaa,
  hawwii kiyya kanas rabbi haa dhugoomsuu ,
  Rabbiin Oromootaa isin haa milkeessu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Jedhaakaa naga naa turaa!
  ”Raafuun biyya ofii akkaan ni mi’ooftii,
  coomni biyya ormaa maa nama sururtii?”

  Like

 2. Hassen Abdela says:

  yaa Saphaloo kadir yaa Baheyssa nama osonif deyse hate marra Lama

  Like

 3. Reblogged this on mamenasir and commented:
  Gowwaa sammuutu keessa hin jirre itti himtus kanaaf aqilummaa hin barree. Luyna ammoo, onneetu keessa hin jirre, kanaaf onnachiiftuun onnee itti hin horre.. Jara kana hangam tilmaamtuufis xurree nama dhagayanii isaantu irraan gorre, jala deeman ammoo nama naqaan qarree.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s