Balaan ibiddaa eda halkan sa’aa 10ti qabate miidhaa geessise

ODUU AMMA NU GAHE.
University walqixxeetti balaan ibiddaa mudate miidhaa hamaa geessisuun beekkame.

Halkan edaa sa’aaa 10 ti balaan ibiddaa universitii walqixxee fooqii ciisicha barattoota dhiiraatti qabatee, fooqii guutumaa guututti daareeysee, barattoota hedduus miidhaa hamaa irraa geeysisee jiraachuu oduun garasi nu gahe kun ni ibsa.
Sababni balaa kanaa maal akka tahee beekkamu baatuus garuu barattoonni haala dhiheenya kana universitii baayyeetti tahaa jiru irraa ka’uun shakkii adda addaa keessa akka seenan dubbatu.
Miidhaa qaama irra gahe dabalatee barattoonni qabeenyi isaanii kan akka uffataa, meeshaa barnootaa fi kan biros jalaa barbadaahee kan jiru yoo tahu, yeroo ibiddi qabatuu sanitti barattootni hirriibarra waan turaaniif balaan gahuu yoo dhagahan naasuu fi rifaatuun fooqii irraa utaaluun hedduun kan caccaphan yoo tahu, gariis ibiddi qaama isaani gubuun miidhaa hamaa irraan gahee jiraachuu odeeffannoon keenya kun ibsee jira.
Hanga ammaa garuu balaa kanaanmiidhaan lubbuu namaarra gahe wanni qulqulleeffame hin jiru
Warri balaa jalaa eewalamees rifaatuu hamtuu keessa jiraachuu dubbatan, warri qaamarra miidhaan gahe ammo hospitaala magaalichatti wal’aanamaa jiraachuu gabaasni achii nu gahe kun dabalee ibsee jira.

universitii wal qixxeetti balaan ibiddaa gahe

universitii walqixxeetti yeroo balaan ibiddaa gahu

Advertisements

About Saphaloo Kadiir

Barreessaa walaloofi asoosamaa afaan oromooti. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Hanga ammaa kitaaboota kuusa walaloo lamaa fi asoosama sadi kan barreessee yoon tahuu garuu hanga ammaa maxxansee mil'uu ummata kootiitin dhaqqabuu hin dandeenye. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u.
Image | This entry was posted in Aadaa Oromoo, Afaan oromoo, Asoosama, Gootaa goototaa, Seenaa, Walaloo adda addaa. Bookmark the permalink.

One Response to Balaan ibiddaa eda halkan sa’aa 10ti qabate miidhaa geessise

  1. Woraa.ibida.qabee.rabin.ha.qabuu.
    Baga.rabin.basee.lubuu.baratoota

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s