“KAN OFIN BEEKNE GABRA…!!”

By Abdulbaasix(Saphaloo) Kadiir

                      “KAN OFIN BEEKNE GABRA…!!”


Namni aadaan qabne,
Kan seenaas hin beeyne,
Kan eenyummaa isaa,
Beekee hin himannee,
Gabraaf galtee malee,
Oromoo tahuun saa,
Gonkuma hin mallee,
Amantiif siyaasaan,
Jijjiiramaa ooltullee,
Oromummaan dhiiga,
Dhalootarraa dhaallee,
Dhuha keessa jirtii,
Lafee cabsitullee,
Hin dhooyfamtu,
Hin dhokattuus yoomillee.

Amantiin ta’abbaatii,
Abbumaaf haa dhiifnu,
Sababa hin taaneen,
Addaan walin qoodnu,
Waan fadhetti amanuu,
Namuu mirga qaba,
San nutin gaafannu,
Rabbii uumee beekaa,
Nu isarran beeknuu,
Dhiisa dhiiroo lakkii,
Hojii rabbiin seennuu,
Teenyumma haa oofannuu.

Wanni nuti amma,
Eeggachuu’llee qabnu,
Aadaaf seenaa teenya,
Oromummaa keenya,
Waan ittiin beekkamnu,
Tuqaa isii’n hayyamnuu,
Akka nurraa tuqaniis,
Gonkuma hin feenu,
Fedhuuf illee’n teenyu,
Haa beekuu hundinuu,

Harka tokko taanee,
Diina haa dhamaafnu,
Ifiif wal facaafnee,
Ormaaf karaan bannuu,
Oromummaa teenya,
Mee haa lalifnuu,
Wal jala haa yaanuu,
Waliin haa kaanuu,
Wal maleen bareennuu. x2

===================
===================

Saphaloo Kadiir’iin
                                                                                                                                                     Fulbana,2013

                                                                                                                                                              Nairobi,Kenya

Advertisements

About Saphaloo Kadiir

Barreessaa walaloofi asoosamaa afaan oromooti. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Hanga ammaa kitaaboota kuusa walaloo lamaa fi asoosama sadi kan barreessee yoon tahuu garuu hanga ammaa maxxansee mil'uu ummata kootiitin dhaqqabuu hin dandeenye. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u.
This entry was posted in Aadaa Oromoo, Afaan oromoo, Gootaa goototaa, Seenaa, Walaloo adda addaa. Bookmark the permalink.

3 Responses to “KAN OFIN BEEKNE GABRA…!!”

  1. Mame says:

    Waan gaarridha jabadha

    Like

  2. Ilkaan waajjin jiruu waa cininaa, tokkoo tahuu dhabuu nuu midhee jaranaa, osoo taane tokkoo mee yoom dhiphana? Hawwin yadaa keenya illalchi isaa ballaa, tokkummaa dhabatuu nuu goodhee fallaa, dirrerrati nuu naanyaate barabeeysi silaa, haa baanu kotta maaf tenya goola, warabeysi baraa guyyaa adii yusaa, taan dabarte maraa nurraati debisa, innii nyaate quufu dhaaga liqimsisaa, hallii ittii jirruu nama yachisa, dinaaf karaa banee kaan nutti qooysee dabeysa, jallaa keenya wallalaa itti fakate bekkumsa, dhigaa kenyaa akkaamin digaa irraa debisaa, dhigni nama hin dhokatu dhugaa dirree basaa, yaa jallaa kenyaa sumaa nuu kayee qarree keysaa, wa,e kee hin dagatuu senaan juzaa juzaan barreessaa……../// by mam sheik ahmed

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s