Walaloo-“DUUMEESSA BADHEEYSAA”

“DUUMEESSA BADHEEYSAA”

Naannawee wal maree,
Guunguumee hanga’ee,
Dutee nyaara guuree,
Gaarrinfatee rarra’ee.
Duumeessi badheeysaa,
Roobuuf gururi’ee.
Ganni toluu dhaafi,
Karrayyuu mandi’ee.
Bahaa,dhihaa… .
Kaabaa,kibbaa hasa’ee.
Dib….! godhee lolaasuf,
Yeroo saatu ga’ee.

Yaa gadaa baranaa
Kan roobaa gabbinaa,
Nuuf tahi kan quufaa.
Jaarraa baayyee turree,
Goggooyduu akaafaa.
Beelaan bututnee…
Dheebuun halawwanne,
As geenye kukkufaa,

Afraasni baranaa
Areerii dha suufaa.
Gooytaa siitu qabaa
Furmaata waa cufaa.
Yoo ati nun feete
Ful durri nuu ifaa.
Addunyaa tanaraa
Hongeeysin nu qofaa.
Duumeessi akuma
Walitti dhudhufaa.
Roobii nun badhaasi,
Hoggaas garaan keenya,
Gad ciisee nu rafaa.

Yoo iddoo qabeenyaa,
Guddinni araddaa.
Ijji sin fullaatuu…
Raareen teenya diidaa.
Allaatti keessa du’aa,
Bal’ina gudaadaa.
Maal ja’ee haa himu,
Dheerina qalaadaa.
Yoo gabbina biyyee
Dirri foon’si furdaa.
Harmee oromiyaa
Arjoomtu waa hundaa.
Burqaa qaroominaa,
Maandhee abbaa gadaa.
Nu badhaafte gooyta
Galanni kee guddaa.

Garuu….! Garuuuu…!
Garuu hongee caamaa,
Tanaan maa nu gubdaa?
Abaariin lafarraa
Maalif nu duguugda.
Yaa leeymoo faana roobaa,
Firfirsii walin gahi
Gammoojjii fi baddaa.
Kan dhalate kana
Nurran dabarsinii,
Biifi jirkaa guddaa.

Forooroo! Forooroo!
Ganneeysi amma booda.
Lafaan nuuf gahiiti,
Gammachiisi ilmaan,
Oromoodha hunda.
Magarsii,Lalisi i,
Meeyra caffee odaa.
Arjaa siitun qabnee
Xiqqollee qorqodaa.x2

Saphaloo (Abdulbaasix
Kadiir’in.
Waxabajji,2013.
Nairobi,kenya.

Advertisements

About Saphaloo Kadiir

Barreessaa walaloofi asoosamaa afaan oromooti. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Hanga ammaa kitaaboota kuusa walaloo lamaa fi asoosama sadi kan barreessee yoon tahuu garuu hanga ammaa maxxansee mil'uu ummata kootiitin dhaqqabuu hin dandeenye. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u.
This entry was posted in Aadaa Oromoo, Afaan oromoo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s