Walaloo Kabajamoo Wellisaa Dr.ALI BIRRAA. “YAA HABAABOO BIRRAA!”

“YAA HABAABOO BIRRAA!”

Baga nuuf dhalatte,
Baga nuuf magartee.
Yaa habaaboo birraa,
Uurgooftu akka haxiraa,
Laliftee,daraar tee,
Qaanqee hayyumma
taatee,
Biiftuu barraaqaa fakkatte,
Bahaan nuf ol baatee.
Dirreedhaa hangaatee,

Afran qalloo burqitee,
Oromiyaa ibsitee.
Alii keenya ati
Jiraadhu hanga feete.
Adawwi meeqantam
Nu irraa cabsitee.
Nu sheeneysa osoo
Keenya tahuu baatte,
Hundafu Birraa koo
Baga keenya taate.

Sagalee tee layyoo
Rabbii si badhaase.
Uumee siif arjoome
Ulullee fakkessee.
Sirba kee mi’aawa
Namaayyu dhaadhesse,
Birraa birraa ja’ee
Namayyu si faarse.
Dararri alagaa
Yoom waa si dangeesse.
Shirri nafxanyoota
Daran si jabeesse.

Muziqaan oromoo,
Sumaani lalisee.
Ali birraa keenya
Gamna haati desse.
Hojiin keetu maqaa
Keenya mara boonse.
Guy-tokko dadhabe
Osoon ja’in kunoo
Waggaa shantam gesse.
Nuuf sihaa tursiisu,
Umrii si dheeresse.
Ani gama kootin
Osoo hayyamamee
Tootis sif dabarsee.

Jechumaan sin ibsu,
An barbaade dhabee.
Aartii teenya siitu
Mataa nuf ol qabee.
Ergaa mimmi’ooytu,
Siitu nuf lallabee.
Galata kee galchuun
Hedduudha nu dhibee.
Dandeetti tee tana
Namuu aja’ibee.

Warri afaan keenya
Dur dhageetti jibbe.
Sababa keetini
Caqasuu jalqabee.
Yaa habaaboo birraa,
Tan caamni shiraalleen,
Goggooysuu dadhabe.
Rabbii caaya odaa,
Si gubbatti dhaabee.
Utubaa sibilaa
Godhee si utubee.

Hedduu si jaalanna,
Onnee dhugaa irraa.
Ijji budaa hamtuun
Sin arkin nu duraa.
Jiraadhu qeensi illeen
Osoon cabne sirraa.
Akkuma maqaa keeti
Lalisi yeroo mara
Bakkayyuu hanga’i
Akka habaabo birraa.

Turi,turi,turi…!
Ammalle nu turi
Hanga dur turterra.
Nuti sin dhaadanna,
Yaa hayyuu hundarraa,
Mahammad sabboona
Doktor Ali Birraa.x2
,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,

Saphaloo(Abdulbaasix
Kadiir’in)
Adoolessa,2013
Nairobi,Kenya.

Advertisements

About Saphaloo Kadiir

Barreessaa walaloofi asoosamaa afaan oromooti. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Hanga ammaa kitaaboota kuusa walaloo lamaa fi asoosama sadi kan barreessee yoon tahuu garuu hanga ammaa maxxansee mil'uu ummata kootiitin dhaqqabuu hin dandeenye. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u.
This entry was posted in Afaan oromoo, Seenaa, Walaloo adda addaa. Bookmark the permalink.

One Response to Walaloo Kabajamoo Wellisaa Dr.ALI BIRRAA. “YAA HABAABOO BIRRAA!”

  1. AbrahaM DEFAR says:

    baayee gaariidha galatoomaa

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s