“KAN BEEKAA RAFU…!” Walaloo

Abdulbaasix(Saphaloo) Kadiir’in

Ka’ii,ka’ii……ka’ii,
Lakkii lafaa ka’ii…
Ciisarraa dammaqii,
Mee ol godhuu taa’ii,
Beekaa hin sasinii,
Siin yaama dhaga’ii,
Maalifi cal’ifta….
Sa maalif riphiftaa,
‘Yoow…’ na jalaa ja’ii,
Osoo fayya qabduu,
Maalif reefka taata,
Hin duune ni jirta,
Qaaman ni sossoota,
Fayya akkan jennees
Meeyta taate ciifta.

Rabbiin sin ajjeefne
Fayyaa sin dhoorkine,
Si keessa dhawatti
Ruhin sirran baane,
Firaafi aalin tee
Iyyaniin gaddinee,
Kafana siin binne
Kafaara teen nyaanne,
Teetif if ajjeefte
Jahan fayyaa keeti
Rabbiin kee sii guute,
Duuba ati maalif
Guyyaa as butattee
Osoo fayya duutee,
Hujuba sin geeysine
Boorotti if awwaalte,
Afrii qubaan geesse
Kudha lameen guyya
Ciifta birdiiyfattee.

Si laalan dargaggoo
Humni tee hadiida,
Ceetu duraa baate
Ariitu ni qabda.
Qilixi hin qabdu
Maalif ciifte aadda?
Ajaa’iba qabda
Dhiiroo hirribarra
Maa dammaqu didda,
Dirirfatte ciifte
Bu’aa akkam eyda?
Beela qofa teesse
Bakkatti shammadda.
Qananii fi rahaa
Carraaqqatan fidda.
Humna arra tana
Borummoo ni dhabda
Sheenadhan gubachu
Teeysa gama booda.
Ganama uste teeyse
Galgala fifiiyda.
Firiin maslufummaa
Omishni isi gaddaa.

Ka’íi lafaa ka’ii…
Dammaqqi hirribara
Hiyyummaa ari’ii,
Itilleerra ka’ii
Ganamaan bobba’i,
Gaara bahii bu’ii,
Dabeesumma dhíisi
Kutannoon qabsa’ii,
Qariibumma hamtu
Irree isii dha’ii,
Rasaasa hoojitiin
Injifadhu mo’ii,
Akka gabra hojjadhu
Fiigi bututtaa’ii,
Akka mooti nyaadhu
Boonarratti taa’ii…x2

Ebla,2013
Nairobi,Kenya

Advertisements

About Saphaloo Kadiir

Barreessaa walaloofi asoosamaa afaan oromooti. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Hanga ammaa kitaaboota kuusa walaloo lamaa fi asoosama sadi kan barreessee yoon tahuu garuu hanga ammaa maxxansee mil'uu ummata kootiitin dhaqqabuu hin dandeenye. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u.
This entry was posted in Afaan oromoo, Walaloo adda addaa and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s