Eebba Oromoo

‘Eebba Oromoo’
Oromoon yoo eebbifatu akka armaan gadi kanatti ebbifata,

Hayyee, hayyee, hayyee!
Waaqa gurraacha
Gurraacha garaa garbaa
Leemuu garaa taliilaa
Tokkicha maqaa dhibbaa
Waaqa Bokkuu gurraachaa
Waaqa Ciicoo gurraattii
Waaqa uumee Walaabuu
Waaqa sagaltama gabraa
Waaqa salgan yaa’ii
Booranaa
Waaqa torban
Baarentumaa
Waaqa Caffee tumaa
Waaqa shanan Gadaa Oromoo!

Nagaan nu oolchitee,
nagaan nu bulchi
Irraa gora nu oolchi
Dogoggora nu oolchi
Daafii sababii nu oolchi
Hamaa nurraa qabi, tolaa nutti qabi
Uumaan si kadhannaa,
nuu dhagahi
Xiqqaa nuuf guddisi,
guddaa nuuf bulchi
Wallaalaa nuu beeksisi,
beekaa keenya nuuf bulchi
Alaa mana nu tiksi
Bakka nu wallaalle Waaqa ati itti guuti!
Barri Roobaa nagaa
Gadaan quufaa gabbina
Gabbisi Waaqi!

Advertisements

About Saphaloo Kadiir

Barreessaa walaloofi asoosamaa afaan oromooti. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Hanga ammaa kitaaboota kuusa walaloo lamaa fi asoosama sadi kan barreessee yoon tahuu garuu hanga ammaa maxxansee mil'uu ummata kootiitin dhaqqabuu hin dandeenye. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u.
This entry was posted in Aadaa Oromoo and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Eebba Oromoo

  1. Abdurahim Abdella says:

    Qalamni kan kee haa mirgisuu. Itti nuuf jabaadhu ammalle.Seenaa gotoota oromoo itti nuuf dabalii.Fkn seenaa Elemoo Qilxuu,seenaa gotoota lolaa calanqoo irratti wareegaman fi kan kana fakkatan faa…

    Like

  2. Hananioromiyaa says:

    Jabaadhu

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s