“GAADDISA OROMOO”

Abdulbaasix(Saphaloo) Kadiir’in

Gaaddisa oromoo teessoo sirna gadaa,
Iddoo heeraaf seeraa, kan aadaa fi hoodaa,

Hin dagatamuu ni yaadatamaa,
Yoomiyyuu taanaan ni
kabajamaa,
Dhaddachi hayyuu kan
caayaa odaa,
Iddoon seenaa gaarii, kan oromoota hundaa,
Osoo lubbuun jirruu,
buqqa’ee maa badaa?

Oromoon duruu
hayyummaa qabaa,
Dimokraasummaa aadaa godhatee tumatee qabaa,
Ittiin wal bulchee sirna walabaa,
Ambarraan dhaallee nuti jalqabaa,
Ni qabaan kayyoo
ajaa’ibaa, Bokkuu,kallachaa, faajjiif alaabaa,
Gad fageessanii dhaaban utubaa,
Hadiida bu’urri isaa jabaa.

Bulchiinsa marii
hawaasummaa,
Hoggansa sirrii jiru
ganamaa,
Mirga wal qixaa kan caffee tumaa,
Qaroo agartuu kan
oromummaa,
Kan boorantichaa fi
bareentummaa,
Kan bahaa fi dhihaa,
kan kaabaa fi kibbaa,
Hundinuu, martinuu
tokkumaa,
Abbaan oromumaa,
Yoom addaan guuramaa,
Kan maccaaf tuulamaa,
Martinuu keenyumaa,
Maddi walaabumaa ….x2

Gurandhala,2009
Harar,Oromiyaa.

Advertisements

About Saphaloo Kadiir

Barreessaa walaloofi asoosamaa afaan oromooti. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Hanga ammaa kitaaboota kuusa walaloo lamaa fi asoosama sadi kan barreessee yoon tahuu garuu hanga ammaa maxxansee mil'uu ummata kootiitin dhaqqabuu hin dandeenye. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u.
This entry was posted in Aadaa Oromoo, Afaan oromoo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s