‘DUBBADHU YAA DACHII…!’

Yaa dachii calanqoo yaa dachii aanoolee,
Seenaa himi jennaan
maa naa himuu diddaa,
Waan sammutti yaadde
himuun maa si dhibdee,
Lakkii natti dhaamii waan yeroon si muddee,
Ati sodaan qabduu himii waan barbaaddee,
Arra yoo qorqoddee
ni sheenoyta booddee,
Rakkoo diinni aabboo
si irratti mudee,
Yaa dachii dubbadhuu
waan kaleessa badee.

Akkaan sirraa baree
dhalootatti himuu.
Ifiifis hubadhee
ilmaanii akkan dhaamuu,
Imimmaan koo didee
ijarraa na qooruu,
Hin dhiifne mal’aafi
qomarra bororuu,
Diinaa fi firaa koo
hangaan addaan baruu,
Kan aabboo dhidhimse
anaaf ta’a boruu,
Yaanni kun sammuu too
osooniif na dhoruu,
Ilmaan seenaan qabne
abadan hin horuu.

Yaa calanqoo calii
yaa calanqoo lolaa,
Sirratti gatamtee
lubbuun goota dilaa,
Dirree wareegamaa
uuda lafee tuulaa,
Jeeyni oromoo dha
eeboon taankiit duulaa,
Kakkaa Bakar Waaree
tokkoo kumaan lolaa,
Goonni du’uus seenaan
ni jiraatti silaa,
Garuu tan oromoo
dubbiin taate faallaa,
Seenaan qabrii galtee
lafeen dhabdee awwaalaa.

Gooroo odaa galmaa
qabrii Roobaa Qumbii,
Yaa teessoo kallachaa
addaan baaftuu dubbii,
Eenyuu si jijjiiree
siin ja’e qullubbii,
Qaqallii iddoo qabrii
awwaala abbaa keenyaa,
Tan Qalloo Bareentoo
maa taate qoollanyaa,
Eenyuu si taasisee
gaa teessoo malkanya,
Gola raabaa doorii
himi seenaa teenyaa,
Maaliif taatee haftee
miraaza nafxanyaa.

Gooroo fugug lakkii
qufa’i waan garaa,
Maa cal’iftaa atiihoo
dabbaal mootii gaaraa,
Durirraa arkaadhaa
turte wantaa maraa,
Garuutuu na dhibde
dubbiin tee hanga arraa,
Hurree haguuggattee
ta’uun yeroo maraa,
Maaliif akka tahee
naan gallee durirraa,
Mul’ata dubbadhu
tan afran qalloorraa,
Bultum atiis himii
mudannoo ituurraa,
Dubbiin ciroo
dhumtee
ja’amuun maalirra.

Cilaaloo naaf himii
seenaa gaafa kaanii,
Hayyuuf goota keenya
meeqa qisaasani
Ilmaan sikkoo mandoo
qaama saanii muraa,
Mogalamuu harmaa
cirama harkaa coraa,
Akka waliin horree akka hin baayy’annee,
Kan dhalatee hoodhee
akka hin guddannee,
Oromoon lubbuudhaan
akka hin jiraannee,
Ja’iitii naaf himii
olkaasii sagalee……
“Aah…aahhh” way
yaa asxaa kalee,
Godaannisa hijaa
aduuguyyaa malee,
Dubbadhu yaa dachii
dubbadhu aanoolee. x2

Saphaloo(Abdulbasix Kadiir’n)
Mudde,2010
Kombolcha,Oromiyaa.

walaloo dabataa http://www.saphaloo.wordpress.com irraa ni argattu.

Advertisements

About Saphaloo Kadiir

Barreessaa walaloofi asoosamaa afaan oromooti. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Hanga ammaa kitaaboota kuusa walaloo lamaa fi asoosama sadi kan barreessee yoon tahuu garuu hanga ammaa maxxansee mil'uu ummata kootiitin dhaqqabuu hin dandeenye. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u.
This entry was posted in Walaloo adda addaa. Bookmark the permalink.

3 Responses to ‘DUBBADHU YAA DACHII…!’

  1. Kana caalaa cimii.

    Like

  2. miko says:

    nuuf guudadhu kayyoo Rabbii siif yaa milkessu je’a sin jallena.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s