“HARMEE OROMIYAA”

Harmee oromiyaa
Yaa badhaatuu biyyaa,
Si bilisoomsudha
Ani kayyoon tiyya.

Hunda biqilchitaa
Ijaaf hawwisiftaa,
Namuu hamilchifta,
Jireenyaaf mijjoyta,
Qalbii boharsitaa,
Nyaachifte obaafte
Mara beela baafta,
Aanani fi dhadhaa
Namayyu qubsitaa,

Tokkottin qusattu
Hundaaf hin waakkattu
Ilmaan kankee dhiiste
Kessumma si dhuftu,
Agabuun bulchituu
Wan gaarati nyaatama
Inuu firra dhiisi
Qilleensi kan keetu
Garaa nama quubsa
Yoo si urgeefatu.

Harmee Oromiya
Yaa badhaatu biyya
Si bilisoomsuudha
Ani qabsoon tiyya.(x2)

Oromiyaa tiyyaa
Yaa haadha gootota
Yaa harmee hayyoota,
Burqaa dubroo magaalaa
Maddaa dargaggoota,
Yaa caffee jannataa
Quuftu dhaanga nyaata,
Merkurii fi warqii
Albudaa arjoomtaa,
Dhufaa dabraa hunda
Nyaachifte quubsita,
Garuu ilmaan kanke
Maalif agabsitaa?

Harmee oromiyaa
An hogguu sin yaada,
Bineensoota gaaraa
Gosa adda addaa
Qabeenya uumamaa
Baayyee if kessa qabda,
Qilleensa bareedaa
Kan gammojji badda,
Kan halaala dhufee
Dawwatee gammada
Kanaaf alagaalleen
Si dhaalu barbadaa

Harmeen Oromiyaa,
Rahaa addunyaati
Hin qabdu qorqodaa,
Rabbii si badhaase
Ati tufti qabdaa,
Manguddoo qaallutu
Siif eybise gaadaa
Hin gogdu yoomiyyu
Caaya kanke odaa.

Harmee Oromiyaa
Yaa laliftuu biyyaa,
Si walabomsudha
Ani hawwiin tiyya. (x2)

Abdulbaasix(Saphaloo) Kadiir’n
Mudde,2010
Oromiyaa.

Advertisements

About Saphaloo Kadiir

Barreessaa walaloofi asoosamaa afaan oromooti. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Hanga ammaa kitaaboota kuusa walaloo lamaa fi asoosama sadi kan barreessee yoon tahuu garuu hanga ammaa maxxansee mil'uu ummata kootiitin dhaqqabuu hin dandeenye. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u.
This entry was posted in Walaloo adda addaa. Bookmark the permalink.

8 Responses to “HARMEE OROMIYAA”

 1. Boharsitu says:

  Walaloon kee bayyee gaaridha jabadhu ummata oromoo hundaf gummachi. Galatoomi si jaalanna.

  Like

 2. Pingback: Walaloo saphaloo(Abdulbaasit Kadiir) | Walaloo Abdulbasix Kadiir (Saphaloo Xiqqaa)

 3. qalaamni kee haa mirgisuu jabaadhu ilmoo dhiraa
  eebbiffaami

  Like

 4. jaabaadhu jabaadhu rabbiin bilisumma
  a oromiyaa ijaan si ha argiisiisuu

  Like

 5. sadam gali says:

  Baayyee gaariidha

  Like

 6. Guutamaa Dhaabaa; Horroo Guduruu Oromiyaaa says:

  Seenaan kee sii boonsaa
  Jabaadhu hayyuu koo
  Ilmi abbaa isaa faarsaa
  Gootnii biyyaa isaa farsaa
  Jabaadhuu lammii koo
  Abdii saba koo
  Saphalloo kadir
  Yaa jajjabee koo

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s