Walaloo-“DADHABANNE BA’AA!”

“DADHABNE BA’AA!”

Sabaa sablammoonni
Mataa wali qabaa.
Mootummaa hitleerii
Nurra tahe abbaa.
Tun waa jiruu miti
Ni gartanii dhiibbaa.
Hanga yoom nu ta’a
Mataa keenya gubbaa.
Dadhabannee ba’aa
Ni darbinaa darbaa.

Mootummaan Hitleer san Bara gadaa isaa.
Angoo fayyadamee
Hawaasa rakkisaa.
Kan raawwacha ture
Gocha suukanneessa.
Mee arra eessaree
Booddeen awwalchasa.

Waraanni isaa saniis
Addunyaa tanarraa.
Yakka raawwataniif
Barbaadamaa jiraa.

Ameerkaa fi Ingiliz
Raashiyaan wal taate.
Lola abba irree
Cabsuuf karoorfatee.
Walii galtee takkaan
Tarkanfi fudhatee.
Motumma hitler san
Dhooyte faffacaftee.
Hawwi abjoomsitee
Galii isa hanqiftee.

Kan faca’ee jiruus
Addunya tanarra.
Aloolamaa jiran
Dhiheessuudhaf heera.

Tokkummaatu humnaa
Humnaatu tokkummaa.
Sanirraa addaa miti
Keenyaas akkasumaa.
Hin qaban xiqqoolle
Garaafi garummaa.
Gabrummaa baadhannee
Abjuun bilisoomaa.
Hanga yoom jiraanna
Gadaan jijjiiramaa.

Haa kaanu nu kaasaa
Sablammoonni hundaa.
Gabrummaan dhaalchifnu
Dhaloota nu boodaa.
Maalif jala teenya
Gabroonfata addaa.
Cunqursaa dadhabne
Amataafi gadaa.
Onnee haa horannu
Marree gooloo sodaa.
Seenaan nu gaafataa
Dhiiroo dinnee didaa.

Kaantu kaan daranii
Hundi gabroonfataa.
Tokko fonqolchitu
Kan biraa dhalataa.
Akka gaararratti
Bifa jijjiirataa.
Jecha isaa laaltu
Waan gaarii fakkaata.

Gochi isaa ammoo
Summii hamtu qabaa.
Gaafan nama diree
Eegeen si sossobaa.
Akka hattuu abshaala
Toofta addaa qabaa.
Hillima sii kaayee
Dagee itti si dhiiba.
Suutuma siin koflaa
Si naqa qarqabaa.
San booda kolaasee
Si kaaya qadhabaa.
Haa kaanuu ambayyoo
Marti ilmaan sabaa.
Sab-lammoonni hundi
Mataa wali qabaa.
Gabrummaa hifannee
Keeyri karaan labbaa.
Dadhabanne ba’aa
Ni darbinaa darbaa.x2
======>********<======

Saphaloo Kadiir(Abdulbaasix)
Ebla,2013
Nairobi.

Advertisements

About Saphaloo Kadiir

Barreessaa walaloofi asoosamaa afaan oromooti. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Hanga ammaa kitaaboota kuusa walaloo lamaa fi asoosama sadi kan barreessee yoon tahuu garuu hanga ammaa maxxansee mil'uu ummata kootiitin dhaqqabuu hin dandeenye. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u.
This entry was posted in Walaloo adda addaa. Bookmark the permalink.

One Response to Walaloo-“DADHABANNE BA’AA!”

  1. Abdurahim.A says:

    Yaa sabbonna koo waan dhugaa jette ati..Yoomi guyyan?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s