Walaloo-“AJAB! YAA BISHINGAA”

AJAB! YAA BISHINGAA!!!

Ajab! ajab! ajab! dubbii ajaa’ibaa,
Ajab! yaa bishingaa waa’ee kee na dhibaa,
Yeroo torbaa kuftee kaata yeroo torbaa,
Badii maalii qabdaa maal hojjatte daba?
Maaluma yakkitee si
naqaan qarqabaa,
Ilmi namaa maaliif olii gad si qabaa?

Dhiiraa fi dhalaaniis yoo si miidhuun argaa,
Warri dubartootaa
mooyyetti si feeddagaa,
Toomaan wal faraqaa sitti wal dabran gaa,
Talaantalaan hedduu sitti buusaan malaggaa,
Shuqulaa fi kurkaan si
godhan wiligaa
Dhukkeeysaanii….
bulleeysanii….
si bukeeysanii gaa,
Si dakuuf ammallee ramadatan dhagaa,
Rabbumaa moo namaa sii waakkate mirgaa?
Dubbii tee na dhibee ajab! yaa bishiingaa.

Shirri warra dhiiraa kan jaraa daranii,
Xaarii bittim si godhuun si faffacaasanii,
Ati ammoon haftuu kan si ukkamsanii,
Magartee lalifta fedhii
rabbiitiinii,

Wayta ati ol-kaatee
dargaggeessa taatuu,
Ammas si baybaaqan
deebitee akka kuftuu,
Miidhaan sitti hammaateef
Ati kufteen haftuu,
Ajab! yaa bishingaa numa jirta atuu.

Osoo hin maraatin hazbii sitti kaayuu,
Walit si agaadani hunda kee waliin gayuu,
Osoo atin darbiin carqa sirra baasuu,
Kashiifa si dhaabuun
kafana si keeysisuu,
Mogolee kee muruun
deeyla sii ciciibsuu,
Morma kee shalabuun mataa sirraa qaarsuu,
Qaama kee bobeeysaaf
walitti si kuusuu,
Jireenyi kee marti kan
nama naasisuu.

Mataa kee guuranii uudatti daabaluu,
Jirma sirra dhaabuun si deedaqaa buluu,
Mashiin si miisanii addaan si gulaaluu,
Mashawwaraan baaqaf callaa kee addaan dhiluu,
sin dhiifne ammaasi
boollat si awwaaluu,
Nama dhiba kankee
gaafam bilisoomtaa?
Akkuma kootitti torba
kuftee kaataa,
Akkas tahaatuma kunoo lubbuun jirtaa,
Ajab! Ajab! ajab! ajab! yaa bishingaa..
Namaa gaddisiisaa
namaas dinqisiiftaa (x2)

Saphaloo (Abdulbasit Kadiir)
May 13, 2012
Nairobi.

Advertisements

About Saphaloo Kadiir

Barreessaa walaloofi asoosamaa afaan oromooti. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Hanga ammaa kitaaboota kuusa walaloo lamaa fi asoosama sadi kan barreessee yoon tahuu garuu hanga ammaa maxxansee mil'uu ummata kootiitin dhaqqabuu hin dandeenye. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u.
This entry was posted in Walaloo adda addaa. Bookmark the permalink.

One Response to Walaloo-“AJAB! YAA BISHINGAA”

  1. wakgari barude says:

    qalamni kee hin gogin

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s